ΑΡΧΙΚΗ         ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ         ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ     ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΒΛΑΣΙΑ Χ. ΠΕΛΤΣΕΜΗ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γεννήθηκε στο Βραχάτι Κορινθίας στις 7 Απριλίου 1950.

Σπουδές: Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1973, Πτυχίο).

Άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του Ευάγγελου Στρατήγη. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1980. Δραστηριοποιείται στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου.

Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά.


ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στο Παρίσι την 1η Οκτωβρίου 1976.

Σπουδές: 1) Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Aix-en-Provence (1998, δίπλωμα διετούς φοίτησης D.E.U.G.) 2) Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001, Πτυχίο) 3) Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Aix-en-Provence (2002, μεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.Α.).

Άσκηση στο δικηγορικό γραφείο της Βλασίας Παυλοπούλου. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2003. Δραστηριοποιείται στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου.

Συγγραφέας: 1) Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 4597/1998, «Ισοδυναμία συνταγματικών διατάξεων», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Έτος ΙΒ' 1999 σελ. 352 επ. 2) Σχόλιο στην από 15-5-2000 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταυτότητες), Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Έτος ΙΓ' 2000 σελ. 158 επ. 3) Άρθρο με τίτλο «Η έννοια του δάσους και η προστασία του περιβάλλοντος», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Έτος ΙΔ' 2001 Τεύχος Ι σελ. 637 επ. 4) Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 2281/2001 (Ολομ.), «Συνταγματικότητα της ΚΥΑ που απαγορεύει την εφεξής επεξεργασία του θρησκεύματος για την έκδοση δελτίου ταυτότητας», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Έτος ΙΔ' 2001 Τεύχος ΙΙ σελ. 28 επ.

Μέλος της επιτροπής σύνταξης του νομικού περιοδικού Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου.

Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουλίου 1962.

Σπουδές: 1) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1985, Πτυχίο), 2) Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1990, Πτυχίο), 3) Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου PARIS II (1986, παρακολούθηση τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών [D.E.A.] Διοικητικής Επιστήμης μετά από επιτυχή κατάταξη), 4) Υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Η θεσμική όσμωση Αποκέντρωσης-Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το παράδειγμα της μετεξέλιξης του θεσμού του Νομάρχη» (1995).

Άσκηση στο δικηγορικό γραφείο Ν. Αλιβιζάτου - Π. Παυλόπουλου. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1992. Προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Δραστηριοποιείται στο χώρο του διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, με έμφαση σε θέματα υπαλληλικού δικαίου, δικαίου των δημοσίων έργων, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού δικαίου.

Συγγραφέας: 1. 1992: «Διοικητικός σχεδιασμός-προγραμματισμός», Περιοδικό «Επίκεντρα». 2. 1993: «Κείμενα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα). 3. 1994: «Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων» (Εκδ. ΙΩΝ). 4. 1995: «Οδηγός επιχειρηματικής δράσης» (Εκδ. Ελ/Μ/ΜΑ υπό την εποπτεία Προκόπη Παυλόπουλου Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών). 5. «Προσωρινή δικαστική προστασία στα δημόσια έργα: Υπόθεση του ΔΕΚ Factortame» (σεμινάριο μεταπτυχιακών φοιτητών υπό την εποπτεία Γ. Παπαδημητρίου Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου). 6. «Φορολογική νομοθεσία 1, Κωδικοποίηση νομοθεσίας, Νομολογία, Ερμηνευτικά σχόλια» (σε κινητά φύλλα, επιμέλεια).

Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά.


ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 18 Ιουλίου 1968.

Σπουδές: 1) Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1990, Πτυχίο), 2) Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1995, Διδακτορικό δίπλωμα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου κ. Peter Lerche. Θέμα της διδακτορικής διατριβής: «Kunstfreiheit und Jugendschutz» («Ελευθερία της τέχνης και προστασία της νεότητας») με το βαθμό «magna cum laude».

Άσκηση στο δικηγορικό γραφείο Ν. Αλιβιζάτου-Π. Παυλόπουλου. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1992 και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το έτος 2001. Δραστηριοποιείται στο χώρο του διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, με έμφαση σε θέματα υπαλληλικού δικαίου, δικαίου των δημοσίων έργων, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού δικαίου.

Συγγραφέας: 1. 1996: «Κunstfreiheit und Jugendschutz» (διδακτορική διατριβή - δημοσιευμένη στη σειρά «Schriften zum offentlichen Recht» του εκδοτικού οίκου «Duncker und Humblot», αριθμός 698). 2. 1998: «Όψεις της δικαστικής προστασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Το παράδειγμα του ν. 2522/1997 για τα δημόσια έργα» (Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα). 3. 1998: «Το δικαίωμα της αναφοράς κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο - Οι προϋποθέσεις ασκήσεως» (Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα - «Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως» τ. 10 - Διεύθυνση σειράς : Καθ. κ. Ι. Σπυριδάκης). 4. 1999: «Ιδιωτικοποίηση: Το συνταγματικό πλαίσιο μίας πολιτικής απόφασης» (Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα - «Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως», τ. 16, 1999). 5. 2000: «Η κλωνοποίηση στην ελληνική έννομη τάξη. Από τον Αδάμ στην Dolly: Το τέλος της παραδοσιακής μορφής αναπαραγωγής;» (Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα). Έχει δημοσιεύσει 27 άρθρα, καθώς και σειρά σύντομων σχολίων-παρατηρήσεων νομολογίας και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και βιβλιοκρισίες-παρουσιάσεις βιβλίων.

Διδακτικό έργο: Επίκουρος Καθηγητής (από το 2007) στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο γνωστικό αντικείμενο: «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο» (διδασκόμενα μαθήματα: Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Δίκαιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ιατρικό δίκαιο, Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, Αστυνομικό δίκαιο).

Μέλος της επιτροπής σύνταξης του νομικού περιοδικού «Το Σύνταγμα».

Ξένες Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά.


ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Γεννήθηκε στα Κύθηρα την 1η Νοεμβρίου 1967.

Σπουδές: Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1989, Πτυχίο & 1998, Διδακτορικό Δίπλωμα).

Άσκηση στη δικηγορική εταιρεία «Καλαβρός και συνεργάτες». Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1991 και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το έτος 1999. Δραστηριοποιείται στο χώρο του Αστικού και του Εμπορικού Δικαίου και της Διαιτησίας.

Συγγραφέας: «Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων», εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1999, «Το επιτρεπτό της συμφωνίας για την κατάργηση της διαιτητικής συμφωνίας μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης» νομικό περιοδικό «ΔΙΚΗ», Φεβρουάριος 2000, σελ. 126-142, «Η αντικειμενική σώρευση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που σκοπούν στην προστασία του κυρίου και νομέα ακινήτου από εκπομπές προερχόμενες από γειτονικό ακίνητο», νομικό περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου» Μάιος 2003, σελ. 400-406, «Το δημόσιο ως διαδικος στην πολιτική δίκη», νομικό περιοδικό «Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου» Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006, σελ. 21-23.

Διδακτικό έργο: Βοηθός Καθηγητή στο μάθημα της Πολιτικής Δικονομίας στη νομική σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 1990 - 1997.

Μέλος της επιτροπής σύνταξης του νομικού περιοδικού Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου.

Ξένες Γλώσσες: Γερμανικά.


ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.

Σπουδές: Το 1997 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών διπλωμάτων, στο διεθνές (Αθήνα, 1998) και στο ευρωπαϊκό δίκαιο (Aix-en-Provence, 1999). Το 2003 ολοκλήρωσε την Διδακτορική του διατριβή στο ευρωπαϊκό κοινοτικό και συγκριτικό δίκαιο (Aix-en-Provence), ενώ το 2006 πραγματοποίησε Μεταδιδακτορική ειδίκευση στο διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο (Νέα Υόρκη).

Διδακτικό έργο: Επίκ. Kαθηγητής (Maitre de conferences) στη Νομική Σχολή της Reims από το 2004, διδάσκει επίσης κοινοτικό φορολογικό δίκαιο στο Aix-en-Provence και κοινοτικό δίκαιο στη Νομική Σχολή του Βουκουρεστίου και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Βρυξέλλες).

Άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του Διονύση Ζορμπά. Από το 2001 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με δραστηριοποίηση στο χώρο του ευρωπαϊκού, διεθνούς και φορολογικού δικαίου. Την ίδια χρονιά πραγματοποίησε Πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Συγγραφέας: Είναι συγγραφέας τριών μονογραφιών και πολλών μελετών στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Το συγγραφικό του έργο επικεντρώνεται σε ζητήματα εφαρμογής του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη (με έμφαση στο ελληνικό, γαλλικό και γερμανικό δίκαιο) και σε θέματα ουσιαστικού κοινοτικού δικαίου.

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Γαλλικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (CEDECE, Παρίσι), της εξεταστικής επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Παρισίου και της επιτροπής σύνταξης του νομικού περιοδικού Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου.

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.


ΠΕΛΥ Γ. ΛΙΟΥΠΗ

Γεννήθηκε στη Λάρισα.

Σπουδές: Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991, Πτυχίο)

Άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του Γεώργιου Γεωργιάδη. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1993. Νομική συνεργάτης-αναπληρώτρια διευθύντρια της νομικής υπηρεσίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μέλος και συντονίστρια σε ομάδες εργασίας για την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών και τη θέσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Δραστηριοποιείται στο χώρο του διοικητικού και αστικού δικαίου.

Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά.


ΑΝΘΗ Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Αυγούστου 1977.

Σπουδές: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο) και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (LL.M.).
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002 και δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών.

Εξειδίκευση: Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο εξασφάλισης των πιστώσεων, Εργατικό Δίκαιο.

Συγγραφική δραστηριότητα: «Συγκριτική επισκόπηση των εμπράγματων ασφαλειών σε κινητά χωρίς παράδοση της κατοχής τους στο ελληνικό και το γερμανικό δίκαιο», «Εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά χωρίς παράδοση της κατοχής τους και η θέση τους κατά την πτώχευση του οφειλέτη», Γερμανικό νομικό περιοδικό για το πτωχευτικό δίκαιο «Zeitschrift fur das gesamte Insolvenzrecht», τόμος 2002, τεύχη 15 και 16, «Βασική νομοθεσία», εκδόσεις Δίκαιο και Οικονομία, 2003.

Γλώσσες: Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά.


ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Ν. ΣΑΛΑΧΑΣ

Γεννήθηκε στην Ερμούπολη στις 28 Οκτωβρίου 1979.

Σπουδές: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2003, Κομοτηνή). Κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικονομικού Δικαίου (2006, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).

Άσκηση στη δικηγορική εταιρεία «Καλαβρός και συνεργάτες». Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2005 (παρά Πρωτοδίκαις).
Aσκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Μελέτες: «Οι αναιρετικοί λόγοι υπ' αριθ. 11 & 12 του άρθρου 559 ΚΠολΔ», «Δικονομική προστασία του καταναλωτή και ιδιαίτερα η συλλογική αγωγή για την προστασία των συμφερόντων του πιστούχου καταναλωτή», «Η συλλογική αγωγή και το ουσιαστικό της υπόβαθρο», «Η τυχαία απώλεια πράγματος στην υπαναχώρηση», «Η διαιτησία στην αρχαία Αθήνα».

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά


ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΤΣΙΛΙΑΓΚΟΥ

Σπουδές: Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο).

Άσκηση στο Δικηγορικό Γραφείο «Βλασία Παυλοπούλου, Βασίλειος- Μελέτιος Παυλόπουλος & Συνεργάτες . Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008. Δραστηριοποιείται στο χώρο του διοικητικού και αστικού δικαίου.

Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά.

 
Design, development & hosting: Nomiki Bibliothiki Web Services